30° Rally degli Abeti e dell’Abetone 2012 – PS 1

39

30° Rally degli Abeti e dell’Abetone 2012 – PS 1