Riccardo Tesi Cameristico & Quartetto di Firenze – Folk & Frac (Coproduzione Festival Estate Regina) – Festival Sentieri Acustici 2013

59

Riccardo Tesi Cameristico & Quartetto di Firenze – Folk & Frac (Coproduzione Festival Estate Regina) – Festival Sentieri Acustici 2013