30° Rally degli Abeti e dell’Abetone 2012 – PS 7

29

30° Rally degli Abeti e dell’Abetone 2012 – PS 7